Een kleine formatie van zangers vormt Salem. In Salem herkennen we het Hebreeuwse woord Shalom, vrede. Salem zingt van deze vrede, uit passie en bovenal tot eer van de Koning.

 

Christelijk Mannen Ensemble Salem